Software evaluare / autoevaluare a cadrelor didactice

Accesul în portalul de evaluare se face securizat printr-un certificat de securitate, care nu permite fraudarea sau accesare ilegală a serverului. Această metodă de conectare asigură totodată veridicitatea datelor introduse.

Sistemul are următoarele funcţionalităţi majore:
a) acces pentru întregul personal didactic al universităţii;
b) acces pentru fiecare student în vederea evaluării cadrelor didactice; accesul se face utilizând CNP-ul personal, iar parola de acces o constituie ultimele 4 (patru) cifre ale CNP-ului;
c) anonimatul evaluării cadrelor didactice de către student, garantată prin modalitatea în care se procesează datele, orice legatură între un formular de evaluare şi contul unui student fiind ştearsă după ce studentul a evaluat cadrul didactic;
d) transparenţa punctajelor obţinute de către fiecare cadru didactic;
e) programul permite generarea de rapoarte conform specificaţiilor universităţii.

Accesul la aplicaţie

Aplicaţia poate fi accesată cu click aici sau pe imaginea alăturată.

Aţi uitat parola? Cereţi resetarea acesteia prin e-Mail la adresa următoare: cristian.parvu@smartdivision.ro