Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE, rector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Preşedinte de onoare:
Prof. univ. dr. ing. Ştefan GÂRLAŞU
Preşedinte executiv:
Prof. univ. dr. ing., ec. Ion PIROI
Vicepreşedinte executiv:
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Membrii:
Prof. univ. dr. ing., ec. Gilbert Rainer GILLICH, prorector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Prof. univ. dr. ing., dr. ec. Gheorghe POPOVICI, prorector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. Ioan RUJA,  prorector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa HAMAT, decan al Facultăţii de Inginerie şi Management
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA, director al Departamentului Inginerie Electrică şi Informatică
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH, director al Editorii Eftimie Murgu Reşiţa
Prof. univ. dr. mat. Darian ONCHIŞ
Conf. dr. ing. Cristian CHIONCEL 
Ş. l. dr. ing. Ladislau AUGUSTINOV, director Departament TIC, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Ş. l. dr. Cornel HAŢIEGAN, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Ing. Teodor GAVRIŞ - director Direcţia Generală Administrativ - Financiară a UEMR
Dr. ing. Florin POMOJA - Departament TIC, UEMR
Ec. inf. Emanuel ZGÂRDEA - Departament TIC, UEMR
Jr. Gabriel DRAGOŞ, consilier juridic al UEMR
Ec. Ionuţ ALEXANDRU