Autorii sunt invitaţi să trimită lucrarea completă, în limba engleză, în formatul cerut de Analele Universităţii “Eftimie Murgu” – Fascicula de Inginerie, care se găseşte pe site-ul http://anale-ing.uem.ro/call.html.
Lucrarea trebuie să se extindă pe 6 – 12 pagini, în formatul indicat. Articolele care nu respectă formatul indicat nu vor fi acceptate.
Lucrările acceptate, în variantă finală, trebuie să ţină seama de observaţiile şi sugestiile recenzorilor.

O listă completă cu cuvinte cheie se găseşte aici!

Vă rugăm să trimiteţi lucrările utilizând platforma de înscriere online de pe acest site!

Formatul lucrărilor trebuie să corespundă cu acest template!