La lucrările CNAE 2014, fiecare participant se poate înscrie cu maximum 2 lucrări, în calitate de prim autor.

Taxa de participare aferentă unei lucrări este de 60 EURO. Această taxă include: publicarea lucrării şi participarea la: lucrările conferinţei, cocktail, cina festivă, pauzele de cafea şi două mese de prânz (parţial). Pentru cea de-a doua lucrare acceptată, având acelaşi prim autor, se va încasa suplimentar o taxă de 20 EURO.

Taxa se va plăti în LEI (la cursul BNR) în contul Universităţii „Eftimie Murgu”, cu sediul în Reşiţa, P-ţa Traian Vuia, nr. 1 - 4, C.F. 3061983, cont nr. RO30 TREZ 1812 0F370 100 XXXX deschis la Trezoreria Reşiţa.

O copie a chitanţei va fi trimisă la adresa de e-mail e.spunei(at)uem.ro