Invitaţie

Ne face o deosebită plăcere să vă adresam invitaţia de a participa la cea de-a 17-a Conferinţă Naţională de Acţionări Electrice „CNAE 2014“, organizată în perioada 9 - 10 octombrie 2014, de către Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultăţii de Inginerie şi Management din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

Am fi onoraţi de o cât mai largă participare a persoanelor din mediul academic şi nu numai, care au preocupări ştiinţifice în aria domeniilor conferinţei.

Lucrările acceptate şi susţinute vor fi publicate în Analele Universităţii "Eftimie Murgu" - Fascicula de Inginerie (ISSN-L 1453-7397), revista indexată în următoarele baze de date: EBSCO, RePEc, ProQuest, ICAAP, Ulrich's, IndexCopernicus, Livre, DOAJ. 
Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate în Advances in Electrical and Computer Engineering.