Programul conferinţei

PROGRAMUL ORAR

CONFERINŢA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI SISTEME ȘTEFAN GÂRLAŞU”

03 noiembrie 2016

11.00÷12.00 Înregistrarea participanţilor
12.00÷13.30 Deschiderea conferinţei, lucrări în plen
13.30÷15.00 Masa de prânz
15.00÷18.00 Lucrări pe secţiuni
19.00÷23.00 Cina festivă

04 noiembrie 2016

08.00÷14.00 Vizitarea unor obiective turistice
14.00÷15.00 Masa de prânz

05 noiembrie 2016

09.00÷10.30 Masă rotundă. Încheierea lucrărilor conferinței
10.30÷14.00 Vizitarea unor obiective turistice