Preşedinte:
Ş. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI

Preşedinte de onoare:
Prof. univ. dr. ing., ec. Ion PIROI

Membri:

Prof. univ. dr. ing. ec. Gilbert Rainer GILLICH
Prof. univ. dr. ing. Nicoleta GILLICH, director al Editurii Eftimie Murgu Reşiţa
Prof. univ. dr. ing. ec. Codruța Oana HAMAT
Prof. univ. dr. ing. Sava IANICI, decan al Facultăţi de Inginerie şi Management
Prof. univ. dr. ing., dr. ec. Gheorghe POPOVICI
Prof. univ. dr. ing. Eugen RĂDUCA, director al Departamentului Inginerie Electrică şi Informatică
Prof. univ. dr. ing. Ioan RUJA
Conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL, prorector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Conf. univ. dr. ing. Călin MICLOŞINĂ, director al Departamentului de Mecanică și Ingineria Materialelor
Conf. univ. dr. ing. Mihaela MOLNAR
Ş.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGĂRIN
Ş.l. dr. ing. Cornel HAŢIEGAN
Ş.l. dr. ing. Ion Cornel MITULEȚU
Dr. Ing. Florin POMOJA - Departament TIC, UEMR
Ing., ec. Cosmin CNEJEVICI - Departament TIC
UEMR Ec. Ionuţ ALEXANDRU