7 octombrie 2016 - Trimiterea lucrărilor

11 octombrie 2016 - Notificarea acceptării lucrărilor cu observaţii

20 octombrie 2016 - Trimiterea lucrărilor în forma finală

3 - 5 noiembrie 2016 - Lucrările Conferinței de Inginerie Electrică și Sisteme „Ştefan Gârlaşu” (CIES - SG)

 

Programul conferinţei