Despre proiect

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vă invită să participați la proiectul cultural „Caraş-Severin - leagănul industriei româneşti - perspective de dezvoltare în viitor”, cu acronimul CS_LIR_PDV, organizat în perioada 3 - 5 noiembrie 2016.

Proiectul este organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin și are ca obiective:

- promovarea istoriei și culturii tehnice a Banatului în rândul comunității academice din țară și străinătate;

- creșterea vizibilității industriei reșițene în rândul potențialilor investitori și în rândul comunității academice din țară și străinătate;

- promovarea potențialului tehnic, cultural și industrial al județului Caraș-Severin;

- crearea unui cadru propice pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din ariile tematice ale conferinţei;

- crearea şi consolidarea relaţiilor între cercetătorii din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi alte universităţi din ţară şi străinătate;

- dezvoltarea spiritului intercultural fundamentat pe dialogul cercetări ştiinţifice. În cadrul proiectului se desfăşoară manifestarea ştiinţifică intitulată „Conferinţa de Inginerie Electrică și Sisteme - Ştefan Gârlaşu” (CIES - SG), care se aflată la prima ediţie.

Proiectul este organizat prin Departamentul de Inginerie Electrică şi Informatică al Facultăţii de Inginerie şi Management din cadrul UEMR.